Kommunala nätverksträffar inom kulturmiljö

Arbetar du med kulturmiljöfrågor i din kommun och vill vara med i ett nätverk? Stockholms läns museum arrangerar, kostnadsfritt, kommunala nätverksträffar i nära samarbete med Länsstyrelsen och Stadsmuseet i Stockholm. Nätverket syftar till att skapa utrymme för kunskapsutbyte och internutbildning inom länets kulturmiljöfrågor och riktar sig till kommunantikvarier, planarkitekter eller andra med ansvar för kommunala kulturmiljöfrågor. Vi ses ca 4 gånger per år under en för- eller eftermiddag. Vill du vara med?

Anmäla dig till: johanna.ulfdotter@stockholmslansmuseum.se

close-icon