Knutte Wester

Konstnären Knutte Wester bor i Umeå och är född 1977. Han intresserar sig bland annat för människor som har det svårt och som inte kan göra sina röster hördaOfta handlar hans konst om barn. Han arbetar med olika material och i olika tekniker. Det är sammanhanget och historien som avgör vilken form konsten får. Ibland målar han, ibland tecknar han. Ibland gör han film och ibland skulpturer.  Alla personer, barn och vuxna, som han berättar om har oftast funnits på riktigt. Genom att det handlar om unika personers berättelser kan konstverken väcka starka känslor.  

Han säger så här: 

Jag arbetar med frågor som intresserar mig. Jag skulle gärna vilja ha makt att förändra sådant som är fel i samhället och jag tror inte på att tala om för människor hur någonting är utan vill istället visa exempel så att de själva får bilda sig en uppfattning. 

Konstverk:
Gzim och den frusna sjön

close-icon