Johan Thurfjell

Johan Thurfjell, f 1970, arbetar med skulptur, teckningar och texter, och ibland med installationer. Den gemensamma nämnaren för många av hans verk är hur han låter olika berättelser gå in i varandra på ett sinnrikt sätt. Texter och föremål bildar en helhet. Verken är mer än de syns vara vid den första anblicken. 

Konstverk:
Tid-Text-Tanke

close-icon