Till innehållet

#icoronatider

Insamlingen är avslutad

Ibland inträffar omvälvande händelser som medan de pågår redan kan upplevas som historiska. När coronapandemin tog fart under våren 2020 var det just så; nu händer något som kommer lämna avtryck i historien. Därför startade vi insamlingen #icoronatider. Vi har sedan dess fått in ett stort antal bilder och berättelser. Stort tack till dig som valt att bidra med personliga erfarenheter och upplevelser! Detta gör att vi både nu och i framtiden lättare kommer att kunna förstå vad det var som hände och hur vi påverkats av pandemin. Det blir en del av vårt kollektiva minne.  

Nu arbetar vi med att sammanställa materialet men du kan redan nu se alla bilder som strömmat in till oss. Klicka på länken till Samtidsbild

 

close-icon