Till innehållet

Förtunnings- och lösningsmedel

Alla förtunnings- och lösningsmedel är mer eller mindre skadliga. Förtunningsmedel används för att späda färgen till önskad konsistens. Lösningsmedel förtunnar men löser dessutom till viss del upp de fasta ämnen som ingår i färgen. 

Terpentin framställdes förr ur sav från barrträd eller lärkträd. Saven destillerades till terpentinolja. Motsvarande produkt kallas idag för balsamterpentin.

Mineralterpentin framställs ur petroleum med en rad olika handelsnamn: varnolen, dilutin, kristallolja, lacknafta, lackbensin med flera.

Kinesisk träolja utvinns ur tung-trädet (tung-oil). Japansk eller kinesisk träolja är en mycket finmolekylär nötolja som ibland tillsätts i linoljefärger för att ytterligare förbättra inträngningsförmågan vid grundmålning. 

close-icon