Fördjupningsuppgift i svenska till Platsen utanför: Elefanten

Svenska: Arbete med dystopier utifrån Platsen utanför: Elefanten

Till läraren

Uppgiften ger läraren möjlighet att bedöma elevens:

  • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

Många dystopier har det gemensamt, att de utgår från ett samtida fenomen och förstärker en utveckling till ett hopplöst, förskräckligt framtidsscenario. Elefanten byggdes för att fungera efter att Stockholm träffats av en atombomb. Kärnkraftverket i Ågesta hade som tänkbar ambition att producera plutonium till en. Utställningen Platsen utanför ger en konkret och tydlig glimt av hur det svenska samhället under kalla kriget förberedde sig på en verklig dystopi. Platserna i utställningen utgör en kontext och ett sammanhang till litterära skildringar av en förverkad värld, i eller nära undergången.

Utgå förslagsvis från följande upplägg:

  • Gemensam läsning av en dystopi, exempelvis Vägen av Cormac McCarthy (2006), 1984 av Orson Welles (1948), Kallocain av Karin Boye (1940), Du sköna nya värld av Aldous Huxley (1932) eller Aniara av Harry Martinson (1956).
  • Boksamtal och diskussion om litteraturen och relationer mellan handling och författarens samtid. Vilka spår av samtiden ser eleverna i litteraturen? Utställningen Elefanten fungerar som en tidskapsel från kalla kriget men också om Sveriges förberedelse för apokalypsen.
  • Redovisning kan ske genom utredande text i uppsatsform eller som PM, där eleven redogör för kopplingar mellan litteraturen och samhället under kalla kriget och stöder sina resonemang med belägg i andra källor, exempelvis utställningen Platsen utanför.

Till eleven

Uppgiftsbeskrivning

Frågor att utgå ifrån i bearbetningen av dystopi:

  1. Vad är det som har gått fel eller lett till den negativa utvecklingen av samhället i dystopin du har läst?
  2. På vilket sett kan författaren ha hämtat inspiration från sin egen tid?
  3. Vilka kopplingar ser du mellan handlingen i dystopin och platserna i utställningen Platsen utanför?

Exempel: I Elefanten är väggarna målade i två fält för att imitera en horisont. Ge fler exempel, och ge exempel på hur människorna i boken försöker upprätthålla normalitet, som påminnelse om världen och tiden före katastrofen.

Pdf Fördjupningsuppgift svenska Ågesta

close-icon