Sök
Till innehållet

Visning av Sågstugdammen i Botkyrka

Plats: Samling klockan 13:00 vid lekparken intill dammen, Botkyrka

Nuvarande Sågstugdammen, där dagvatten samlas, har funnits i cirka hundra år. Längre tillbaka rann här en strid bäck, reglerad att driva Tullinge gårds sågverk. Spår av anläggningen finns kvar i ravinen nedströms dammen.

Söndagen den 8 april hålls en allmän visning av Sågstugdammen och angränsande industrilämningar. Vad som står i arkiven tas också upp. Visningen är ett samarrangemang mellan Botkyrka hembygdsgille och Stockholms läns museum. Samling klockan 13:00 vid lekparken intill dammen.

close-icon