Sök

Visning av Högantorps kvarnmiljö

Plats: Samling klockan 13:00 vid bron intill kvarnhuset, Salem

I Högantorp har funnits en kvarn åtminstone sedan 1600-talet. Kvarnplatsen är en av länets bäst bevarade i sitt slag. Utöver kvarnhuset med ränna och vattenhjul finns två fördämningar.  Ett stycke väster om vattendraget ligger den före detta mjölnarbostaden Lussebo.

Lördagen den 24 mars hålls en allmän visning av Högantorps kvarnmiljö, det finns även möjlighet att gå in. Visningen är ett samarrangemang mellan Salems hembygdsförening och Stockholms läns museum. Samling klockan 13:00 vid bron intill kvarnhuset.

close-icon