Sök
Till innehållet

FAKE NEWS

Plats: Stockholms läns museum

19 september – våren 2018

FAKE NEWS är en utställning som greppar om ett lika komplicerat som aktuellt ämne. Genom fyra exempel utmanas du att själv reflektera över vad kunskap är, och hur den uppstår,  du får hjälp med att kritiskt granska de bubblor av fakta och åsikter som vi alla befinner oss i.

Utställningen ställer frågor om fakta, tro och kunskap som mänskligheten genom historien har försökt svara på. Samtida begrepp som faktoid, filterbubblor, sökalgoritmer, faktaresistens och ekokammare beskriver egentligen inga nya fenomen men däremot en mycket speciell tid. Internet, sociala medier och digital teknologi har i grunden förändrat vårt förhållande till kunskap, kommunikation och fakta. En förändring som gjort att de bubblor av mer eller mindre faktisk kunskap som vi genom historien levt i har ändrat karaktär.

Det sägs att vår tillgång på information aldrig har varit större. Men samtidigt som vi har tillgång till en outtömlig källa av information gör de digitala miljöerna att det ibland är svårt att avgöra vilka nyheter som är sanna och inte. Vem har sagt vad? Varför publiceras just den här nyheten här och varför får just jag se den? Och vilken vetenskaplig källa är mest pålitlig? För att svara på frågorna krävs källkritik, dialog, kritisk filtrering och ständig varsamhet när vi tar del av och delar nyheter, andras åsikter eller forskningsresultat. Välkommen till FAKE NEWS!