Sök
Till innehållet

Speglingar av svärdet

Föredrag med svärdsmeden Peter Johnsson

Slöjd Stockholm bjuder in till föredrag med den världsberömda svärdssmeden Peter Johnsson. Föredraget visar praktiska aspekter av hantverket men även de idéer och symboler som är förknippade med svärdet.

Under flera tusen år, från bronsåldern fram till början av förra århundradet har svärdet spelat en aktiv roll i krig och fred.
I myter och sagor finns svärdet ofta med i berättelsernas våldsamma och dramatiska vändningar. Hjältar och deras antagonister är ofta förknippade med svärd som fungerar som förlängningar av deras personlighet, inte sällan med övernaturliga egenskaper.
Ett välgjort svärd brukar ofta sägas vara som en förlängning av handen, men det är lika mycket en förlängning av tanken. Svärdet är en spegel som visar något om oss själva.

Om Peter:

Peter Johnsson är utbildad på Konstfacks linje för grafisk formgivning och illustration samt Stenebyskolans fyraåriga utbildning i dekorativt metallhantverk. I sitt arbete som svärdssmed utgår han från undersökningar och dokumentation av historiska original som finns bevarade på museer runt om i Europa och USA. Han har särskilt studerat svärdets formgivning och dynamiska egenskaper. Under senare år har hans hypotes om geometriska formgivningsprinciper för det högmedeltida svärdet rönt internationellt intresse och resulterat i föreläsningar och utställningsuppdrag.

Under innevarande år arbetar Peter med svärd till en utställning i New York, 2019. Med utgångspunkt från detta projekt kommer han under föredraget visa hur svärd som framställs utan direkta historiska paralleller kan fungera som tidlösa och symbolladdade föremål.

close-icon