Sök

Slöjdhandledar-utbildning

Plats: Slöjdrummet, Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23, Nacka

Denna kurs kommer att återkomma under hösten 2018.

Foto: Emmy Fridedal

Slöjdhandledarutbildning – Att förmedla slöjd

En utbildning som omfattar slöjdmetodik och slöjdkunskaper i syfte att öva upp förmågan att förmedla kunskap och handleda barn, unga och vuxna i slöjd. Att dela med sig så att alla kan lyckas.

Utbildningen är fördelad över åtta heldagar och passar dig som vill starta Slöjdklubb för barn i åldrarna 7-12 år eller dig som vill integrera slöjd i ditt arbete, som t ex museipedagog, kulturskollärare eller i annan pedagogisk verksamhet. Den passar också dig som vill ha nya redskap för att förmedla dina slöjdkunskaper på ett inspirerande och säkert sätt.

För att du ska få ut mesta möjliga av utbildningen bör du ha slöjdvana och vara genuint intresserad av att låta slöjdandet komma andra till godo.

I och med utbildningen blir du, en del av vårt handledarnätverk. Det innebär att du blir inbjuden till handledarträffar, fortbildningar och annat kul.

Slöjdhandledarutbildningen utgår från den traditionella slöjden, som bygger på enkla metoder, tekniker och handverktyg, material från naturen och samt smart resurshantering. Under utbildningen utgår vi från gruppens behov och delar kunskap med varandra. Vi engagerar även inspirerande slöjdare och föreläsare som berättar och visar utifrån sin expertis. Vi blandar slöjdande i olika material och tekniker med föreläsningar och gruppdiskussioner om bland annat:

  • Mångfald och tillgänglighet
  • Slöjdmaterial och hållbarhet
  • Ledarskap och gruppdynamik
  • Handlingsburen kunskap förmedlad på ett traderande sätt
  • Praktiska slöjdövningar

Dessutom ingår barnolycksfallsutbildning.

Lärare: Slöjd Stockholms hemslöjdskonsulenter samt ett antal föreläsare och experter.

Omfattning: 64 lektioner fördelade över åtta heldagar. Du anmäler dig till alla åtta tillfällena på en gång.

Datum och tider: Varannan fredag kl 09:00 – 16:00 med avbrott för lunch.
Den 9 mars, 23 mars, 6 april, 20 april, 4 maj, 18 maj, 1 juni och 15 juni 2018

Pris: 4 300 kronor. I deltagaravgiften ingår föreläsningar och handledning, kaffe och te med lättare tilltugg, kursbok och studiematerial, slöjdmaterial samt olycksfallsutbildning.

Eventuella kostnader kan tillkomma, detta sker i så fall i samråd med gruppen i förväg.

Kontakt: Maria Neijman, maria.neijman@stockholmslansmuseum.se, 076- 526 94 74 eller Lotta Sone Åséll lotta.sone.asell@stockholmslansmuseum.se, 076 526 94 72

Kursen ges i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

close-icon