Till innehållet

Platsen i centrum – Kulturmiljöpanelen

Plats: Sänds på Facebook

Hur använder kommunerna sina kulturmiljöer i olika stadsbyggnadsprojekt och hur kan bevarande och utveckling stärka varandra? I digitala samtal möts arkitekter, forskare, antikvarier och planerare för att diskutera hur kulturmiljöer kan användas som resurs i stadsbyggandet. Utgångspunkten är kommunala och lokala exempel i Stockholms län med en specifik plats i centrum. 

Det första samtalet äger rum den 29 september kl 13–14. Då träffar vi Täby kommuns stadsarkitekt Martin Edfelt och forskaren Maria Håkansson, lektor vid Regionala och Urbana Studier vid KTH för att prata om integreringen av ett nytt bostadsområde invid byggnadsminnet Näsby slott och slottspark. Hur har områdets kulturhistoriska värden tagits tillvara? Vad har eventuellt gått förlorat och vilka värden har tillförts?

Samtalen leds av Stina Hagelqvist, bebyggelseantikvarie vid Stockholms läns museum.

Platsen i centrum – Kulturmiljöpanelen är ett digitalt samtal som kommer att sändas på Facebook.

Ingen anmälan behövs.

Nästa samtal i serien äger rum den 27 oktober. 

close-icon