Sök

Origami Café – tema djur

Plats: Slöjdrummet, Stockholms läns museum, Järnvägsgatan 23 Nacka.

Vill du vika, fika och få inspiration i kreativt sällskap?
Origami Café är ett inspirerande tillfälle att prova traditionella origamitekniker eller vika något helt nytt.
Vi träffas i museets verkstad för att vika papper och byta idéer och erfarenheter med varandra, alla är välkomna. Ta gärna med egna pappersverk om du vill, och berätta om arbetet och om erfarenheter du haft inom Origami.

Origami Café anordnas i samarbete med Origami Club Sverige
Material och fika: Tag gärna med eget material, du kan använda speciella origamipapper, kopieringspapper (vackra mönster finns att skriva ut från Internet), eller tidningspapper. Ett litet urval origami-papper finns också att köpa till självkostnadspris. Enklare kvällsfika finns också till självkostnadspris.

close-icon