Sök

Vad berättar Sveriges äldsta ansikten?

Plats: Slöjdrummet, Stockholms läns museum

Vem levde i Stockholm för 4500 år sedan?

Niclas Björck på Statens historiska museum kommer till Länsmuseet för att berätta om de fantastiska små stenåldersfigurinerna (cirka 2700-2400 f. Kr) som har hittats vid Tråsättra boplats.Figurinerna och andra föremål från platsen leder till nya intressanta perspektiv, vilket i sin tur kan ge en större förståelse för stenåldern i Stockholms län. Niclas Björck är också doktorand vid Umeå universitet. Den andra i en serie föreläsningar som lyfter arkeologi på ett publikt sätt.

Arkelogiföreläsning 4 april 18:00-19:00

 

close-icon