Sök

Lunchvisning av utställningen Nya linjer

Stockholms läns museum

Lunchvisning av utställningen Nya linjer: Spekulationer kring framtidens stad. I samarbete med Arkitekturskolan KTH.

Hur ska Stockholm växa på ett sätt som är hållbart, inkluderande och rättvist? Av vilka sorters miljöer, hus och samhällen kan det framtida Stockholm tänkas bestå? Och hur förhåller sig den nya bebyggelsen till det som redan finns?