Sök
Till innehållet

Historien om Uddby kvarn

Plats: Samling vid kiosken ovanför Uddby kraftstation klockan 18.30, Tyresö

Onsdag 16 maj kl. 18.30

Fornlämningarna vid Uddby kvarn är en viktig del av länets vattenanknutna kulturarv och industriminne. Samtidigt är platsen dagsaktuell på grund av vattenvårdsåtgärder såsom regleringar av dammar och vattendrag. Arkeolog Lars Andersson berättar om arkeologiska undersökningar utifrån de grävningar som genomfördes vid Uddby kvarn år 2014-2015. Göran Magnusson från Tyresö hembygdsförening bjuder på valda delar ur platsens mångfacetterade historia. Samling vid kiosken ovanför Uddby kraftstation klockan 18.30. Samarrangemang mellan Tyresö Hembygdsförening och Stockholms läns museum. Ingen avgift.

close-icon