Sök

Finnissage av utställningen Utsikter och insikter

Stockholms läns museum

13:00-14:00 Anneli Aaltonen berättar om Inuti och ett par konstnärer berättar om sina verk.

14:00 Föredrag om Josabeth Sjöbergs Stockholm – En unik bildskatt från 1800-talet

Hans Öjmyr, enhetschef på Stadsmuseet och författare till den nyutkomna boken om Josabeth Sjöberg, berättar och visar bilder.