Till innehållet

Anders Johnson pratar om Anna Whitlock

Plats: https://fb.me/e/4xfefEOIA

För hundra år sedan beslutade Sveriges riksdag om att införa allmän och lika rösträtt. I och med detta fick även kvinnor möjlighet att rösta i Sverige. För att fira detta bjuder Stockholms läns museum in till en miniföreläsningsserie “100 år med rösträtt”. Denna gång fokuserar vi på Anna Whitlock.

Anders Johnson
Anders Johnson är svensk skribent, tidningsman och politiker. Huvudsakligen är han inriktad på svensk ekonomisk och politisk historia. Boken “Anna Whitlock: reformpedagog och rösträttsledare” bygger på helt nytt och tidigare opublicerat material. Det är en unik skildring av såväl Anna själv som av Stockholms kulturella och politiska kretsar när det moderna svenska samhället tog form.

Anna Whitlock 1852–1930

Skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock verkade när det moderna Sverige tog form. I sin privatskola införde hon pedagogiska nyheter som spreds till det allmänna skolväsendet. Dåtidens politiskt radikala eller kulturellt verksamma föräldrar satte gärna sina barn i Annas skola. Hon blev en samlande kraft inte bara i skolvärlden, utan även i rösträttskampen.

Länken till Stockholms läns museum Facebook är: https://fb.me/e/4xfefEOIA

close-icon