Sök
Till innehållet

All aboard! Bussresa till utvalda fornlämningar

Plats: Samling vid Gullmarsplans torg

I samband med arkeologidagen den 26/8 bjuder vi in intresserade att följa med på en uppsökande bussresa (Håbo Buss) till fornlämningsmiljöer runt om i Stockholms län. Vi har valt ut ett antal olika fornlämningsmiljöer i länet som vi tycker är extra intressanta men samtidigt miljöer som inte alla kanske kommer till så lätt. Vår ambition har varit att täcka in flera skilda platser, från olika tidsperioder och med olika funktioner. Med dessa vill vi berätta en historia om fornlämningsmiljöer i Stockholms län, dess bredd och skilda förutsättningar. Resan på Arkeologidagen kommer att fokusera på gravfält från äldre och yngre järnåldern, men dessa kommer att sättas in i ett vidare perspektiv och tanken är att vi fortsätter vår resa senare under året.

För att vi ska veta hur många som följer med, anmäl dig till Daniel Sahlén på:
daniel.sahlen@stockholmslansmuseum.se

Platser:

  • Jordbrogravfält (Haninge)
  • Kung Agnes hög och gravfält i Sollentuna (Sollentuna)

Tidsplan:

10.00 Buss avgår från Gullmarsplan

10.30 Besök på Jordbrogravfält och presentation av fornminnesbilden i Haninge och Södertörn

11.30 Fika/Lunch (medtagen matsäck) vid gravfältet

12.00 Avfärd mot Sollentuna

12.30 Besök vid Kung Agnes hög och vandring till gravfält i centrala Sollentuna

13.30 Avfärd tillbaka till Gullmarsplan (framme 14.00)

För mer information om arkeologidagen och andra evenemang

close-icon