Till innehållet

Digital vandring i Landsort

Stockholms läns museum vill göra platser i länet mer tillgängliga för alla. Därför har vi valt att producera filmer i 360-gradersteknik. Här kan du tillsammans med vår bebyggelseantikvarie och guide Stina Hagelqvist kan besöka platser du annars inte kunde besöka. Genom tid och plats kan du ta del av vårt kulturarv och få en förståelse för varför bland annat vår samtid ser ut som den gör idag.

Länk till text av filmen>

Landsort är Stockholms läns sydligaste ö. Det går att ta sig dit kommunalt eller med egen bil, men utan starka ben och balans kan miljöerna på ön vara svåra att besöka. Ön är karg, på sina ställen brant och filmen gör det möjligt för alla att besöka ön. Länsmuseet vill genom filmen ge en historisk och visuell överblick över ön som gör platsen rättvisa och tillgänglig. Ön har en mycket lång historia som är intimt knuten med statens intressen av nationell säkerhet, handel och sjösäkerhet.

Landsorts fyr är en av Sveriges allra äldsta fyrplatser och har också en av Sveriges äldsta lotsstationer. Både fyr och lotsstation är  fortfarande i bruk. Livet på Landsort var dramatiskt och havet både gav och tog liv på ett sätt som vi inte riktigt förstår idag. Staten tog från början ett aktivt intresse för ön, detta på grund av dess strategiska läge i skärgården. I princip var alla som bodde och arbetade på ön anställda av staten.

Berättarröst och manus: Stina Hagelqvist.

Film: Filmen är framtagen och producerad i samarbete med Film Stockholm.

Detta projekt är finansierat med stöd av Länsstyrelsen Stockholm.

 

close-icon