Till innehållet

Skyddande taksnickerier

Vindskivor skyddar taket mot vind och blåst från sidan och ser till att inte löv och annat kommer in under takmaterialet. Vindskivorna kan bestå av en eller flera bräder, ibland är de försedda med snickarglädje. En byggnads taklutning och dimensioner på vindskivorna är en viktig del av byggnadens arkitektoniska uttryck. På en äldre byggnad kan det avslöja vilket taktäckningsmaterial huset hade ursprungligen. Det är därför viktigt att inte förändra en äldre byggnads detaljer, eftersom huset då förlorar sin karaktär. Ovanpå vindskivan döljer en vattbräda/täckbräda skarven mot takbeklädnaden. Ibland ersätts vattbrädan av trä med en svartmålad plåt för att förenkla underhållet. Detta är varken nödvändigt, vackert eller historiskt riktigt varför det bör undvikas. Istället kan brädan ersättas efter 20 år eller när det behövs, det är inget stort jobb. Innan dess har den fabriksmålade plåten säkert börjat tappa färgflagor. 

Överhuvudtaget bör plåtytorna inte utökas vid renovering av äldre byggnader. 

close-icon