Till innehållet

Liggtimmer

Anlita en timmerman för lagning av timmerstommen

Lagning av en timmerstomme är ett kvalificerat hantverk och därför bör man anlita en välrenommerad yrkesman. Använd alltid liggtimmertekniken när stommen i ett timmerhus ska lagas. Om det finns en blandkonstruktion i huset kan olika delar behöva repareras med olika tekniker.

Var rädd om panelen

De flesta timmerhus är idag klädda med panel. Försök ta bort panelen på ett sådant sätt så att den kan återanvändas till exempel med hjälp av träkilar. Om spiken rostat fast, slå på spikskallen så lossnar den lättare. Tänk på att även spiken kan återanvändas.

Lagningsvirke

Det är viktigt att använda torrt virke till ilagningar eftersom virket krymper när det torkar. När man byter en hel syllstock är det möjligt att använda färskt timmer.

Utbyte av stock

Om man ska kunna byta ut en skadad timmerstock måste stommen kunna bändas isär. Detta kan göras med hjälp av en domkraft. Där detta är omöjligt måste stocken delas i flera delar för att kunna sättas på plats. Delarna låses sedan med trätappar, dymlingar. 

Byte av syllstock

Om bara den yttre delen av stocken är skadad räcker det med att göra en halvsulning. Om huset måste lyftas är det viktigt att ta reda på hur murstocken sitter fast i stommen. Byggnaden lyfts genom att man sätter domkrafter i hörnen under knutarna. Syllstocken har ofta en speciell form och är anpassad för att ligga mot grundstenarna eller en grundmur. Därför är det svårt att återanvända gammalt virke som suttit på annan plats i konstruktionen. En ny syllstock skall alltid vara kärnrik, det vill säga ha växt långsamt och vara tätvuxen.

Årsringarna på timmerlagningen, halvsulningen, har anpassats till den ursprungliga stocken i huset i Överenhörna. Foto: Anna Ulfstrand

Ilagning

Om bara en mindre del av stocken är skadad räcker det med att laga i den delen, med virke av så lika struktur som möjligt. Lagningen kommer dock att med tiden få naturliga sprickor, vilka bildas när vårveden på ytan nöts ner och höstvedens ådringar blir kvar. Lagningsvirket fästs med trädymlingar.

Det ilagade varvet på timmermagasinet, med behugget väl anpassat nytt timmer. Foto: Hedvig Bellberg

Halvsulning

Om timret har stora skador, men bara på utsidan, kan den yttre stockhalvan bytas, i en så kallad halvsulning. Den skadade delen bilas eller sågas bort. Om knuten är hel bevaras den. Delarna stryks eventuellt med trätjära och fogas samman med trädymlingar. Ibland används grov fransk träskruv, vars huvud försänks 20–30 mm i den yttre halvan. I hålet sätter man sedan träplugg. Det är dock att föredra att man endast använder trädymlingar vid sammanfogningen.  Lagningsvirket ska ha samma struktur som den befintliga stocken och kärnsidans sätts inåt. Det är viktigt att halvsulningen kommer in helt under ”draget”. En speciell typ av domkraft kan användas för att få halvsulningen på plats.

Knutar

Om knuten är så skadad att husets stabilitet är hotad måste knuten bytas ut. Då är det viktigt att den förankras väl inåt. Är skadan mest en utseendefråga kan hela knuten skyddas genom att kläs in med brädor eller behandlas med trätjära. 

close-icon