Till innehållet

Kalkfärg

Kalkavfärgning av puts 

Att stryka putsen med en blandning av kalk och vatten är det billigaste och mest genuina sättet att avfärga en putsad yta på. Blandningen skall bestå av 15–20 procent kalk och 80–85 procent vatten. Först efter fyra till fem strykningar ger blandningen en täckande effekt och ytan blir vitskimrande. Den första och sista strykningen brukar göras av det vatten som bildas om kalken får sjunka till botten i en hink. Ytan får då en extra förstärkning som gör den hållbar och mindre smetfri. 

Kalkfärgen kan färgas in med kalkäkta pigment (så kallade jordpigment som tillsätts i den ovan beskrivna lösningen). Exempel på jordpigment är alla ockror (som guldockra), bränd och obränd terra di Sienna (brunröda färgtoner), umbra (varmt grå eller grågröna färgtoner), järnoxider (röda färger). Blått och grönt har sällan förekommit som kalkfärg i äldre tider). Det enda äldre kalkäkta blå pigmentet, kobolt, var för dyrbart för att använda till hela fasader. Blåaktiga färgtoner erhölls istället genom att blanda kimrök i kalken. På 1930-talet började grönt pigment, kromoxidgrönt, användas i kalkfärg.

Avfärgningen med kalk och vatten bör ske under den frostfria säsongen och helst inte i starkt solsken. 

Kalkputsning och kalkavfärgning är ingenting för amatörer utan bör helst göras av fackfolk. Delar som inte skall avfärgas bör täckas över med till exempel plast. Det är särskilt viktigt att täcka fönsterglas då glaset är känsligt för kalk. 

Kalkfärg 90 Kalkfärgslikare 

Kalkfärg 90 är en kalkfärgsprovsamling med fysiska kalkfärgsprover målade på putsunderlag, som visar hur det färdiga resultatet av, inom byggnadsvården, vedertagna kalkfärgskulörer ser ut. Kalkfärgsprovsamlingen ”Kalkfärg 90″ är framforskad i samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och ECS-Teknik.

close-icon