Till innehållet

Färgborttagning

Det finns flera olika metoder att ta bort färg på; torrskrapning, kemikalier, varmluft, speedheater. Lämpligast metod beror på underlaget, var färgen sitter och hur stor yta det rör sig om. 

Om underliggande färglager skall sparas är torrskrapning bra. Varmluftspistoler mjukar upp gammal färg och gör det enklare att skrapa. När färgen värms upp med värmepistol kan giftiga beståndsdelar frigöras. Använd andningsskydd. Denna metod används med försiktighet eftersom bakomvarande material såsom isolering med lindrev och mossa kan börja brinna. 

Med en speedheater med infraröd värme kan färglagren värmas upp utan att bakomvarande material börjar brinna. Eftersom alla färglager försvinner vid färgborttagningen är det viktigt att behålla dokumentationsytor eller färgtrappor på en liten bit av en fasad och på snickeridetaljer. Ett bra ställe är uppe under takfoten. 

Färgborttagning med kemikalier kan innebära en stor miljöbelastning. Det är viktigt att underlaget rengörs innan ommålning, kemikalierna kan annars lagras i underlaget. Lut är inte att rekommendera som färgborttagning eftersom den urlakar träet och gör det sprött. Om lut används måste träet neutraliseras med ättika och vatten.  

Hur skrapas en färgtrappa fram?

En färgtrappa kan antingen göras med ett fint sandpapper, genom att skrapa sig ner i färgskikten med en skalpell, eller genom att använda sig av färgborttagningsmedel. I första hand väljs ett ställe där förslitningen av färgen är som allra minst, till exempel på norrfasaden i anslutning till foder under takutsprång. På foder och knutar kan färglagren vara välbevarade vid sidorna. 
Var uppmärksam på att färglagren till viss del kan ha förändrats genom smutsning och åldrande eller att pigmenten kan ha ändrat kulör, bland annat för att oljan torkat ur. För att närmare likna ursprungskulören kan man stryka en ren linolja på den åldrade linoljefärgen. En oljefärg bleks dessutom i ljus, och gulnar i mörker.  

Ett tips är att spara färgtrappan som dokumentationsyta så att det även i framtiden finns möjlighet att se vilka kulörer som har använts. 

Tänk på att linoljefärgslager är tunna, mycket tunnare än färglager av moderna färgtyper. Det understa färglagret mot den omålade underlagsytan kan vara grundfärgen, som aldrig varit avsedd att synas. Det krävs tålamod att skrapa fram färglager. 

close-icon