Oljade golv

Oljning av golv hör inte till de traditionella behandlingsmetoderna, förfarandet slog igenom på 1960- och 1970-talen. Oljade golv av ädelträ har dock många positiva fördelar. Efter poleringen får golvet en len yta som blir tålig och lättstädad. En hållbar golvolja är tillverkad av harts och linolja och det finns en mängd olika oljor på marknaden. Oljan finns dels klar, ofärgad, dels pigmenterad med vitt. Fördelen med oljade golv är att de inte kräver omslipning utan oljningen behöver bara förnyas då och då. Oljade golv bör för att rengöras skuras ungefär en gång per år, därefter när underlaget är helt torrt kan de oljas på nytt. 

Det är olämpligt att olja gamla skurgolv. Behandlingen medför att golvet blir mörkbrunt; den ursprungliga ljusa grå ytan kan aldrig återskapas. 

close-icon