Till innehållet

Moderna färger

Alkyden eller alkydoljan är en fettsyreester framställd på syntetisk väg. Alkyden är mycket trögflytande och kräver därför att bindemedlet löses i en stor andel lösningsmedel vilket i sin tur medför att färgen blir hälsofarlig. En fet alkyd (med mer än 60 procent olja) bildar en seg och mjuk färgfilm över underlaget, medan en mager alkyd är hårdare och sprödare. Alkyden torkar främst genom att lösningsmedlet avdunstar och därefter genom att molekylerna binds samman under syreupptagning från luften. I allmänhet har alkyden sämre inträngningsförmåga än linoljan.

Bindemedlet i latexfärger, akrylat, består av mikroskopiska små plastkulor som fritt svävar omkring i vatten (dispersion). Som bindemedel används i huvudsak polyvinylacetat (PVAC), polyakrylat (eller akryl) och styrenakrylat. Färgen får olika egenskaper beroende på vilket bindemedel som används. Förutom pigment, bindemedel och vatten innehåller latexfärg även ett stort antal tillsatsämnen som är nödvändiga för att blandningen ska kunna användas till målning. Latexfärgerna torkar genom att vattnet avdunstar. Plastkulorna klibbar då ihop till en sammanhängande film som utgör det torkade färgskiktet. Detta gör att en latexfärg inte kan tränga in i underlaget, vilket kan medföra att färgen släpper om det kommer in vatten mellan färgskiktet och det underliggande materialet. Latexfärg är även termoplastisk, det vill säga den mjuknar vid höga temperaturer och blir hård och spröd vid låga temperaturer.

Den rena oljefärgen ersätts alltmer av färger tillsatta med plastbindemedel, som alkydfärger eller färger helt baserade på plaster, till exempel akrylfärger. Plasterna bildar sega och täta hinnor som varken tillåter fuktvandring eller tränger in i det underliggande materialet. Den syntetiska alkydoljefärgen är färgindustrins ersättare för linoljefärgen. Men då alkydoljefärgen är tjockare än linoljefärgen kräver den mer underhåll, då den inte går att måla i lika många lager eftersom med sin tjocka konsistens.

Den moderna färgindustrin växer ständigt, många målare och måleributiker arbetar inte alls med traditionella färger, men fler och fler gör det idag. Fortfarande rekommenderas dock villrådiga kunder att köpa moderna färger istället för traditionella. Färghandlarna framhåller ofta fördelar med de moderna färgerna, såsom kortare torktid, och att de kräver färre strykningar, är vattenspädbara färger, samt att de inte innehåller lösningsmedel. En sannolik anledning till att färghandlarna förordar moderna färger att de saknar ett så kallat brytsystem som fungerar för linoljefärger. Samtidigt har flera bra linoljefärgstillverkare idag många kulörer att välja bland. 

close-icon