Till innehållet

Kakelugnar tidigt 1800-tal Empire

Vid 1800-talets början, under empiren, blir postamentkakelugnen populär. Den når bara halva rumshöjden då den bär skulpturer eller urnor upptill. Den gjordes vanligen helvit med sparsam dekor av reliefgjutna listverk av pärl– och äggstavar, palmett- och akantusrankor. 

En annan kakelugn som förkom i högreståndsmiljöernas bostadsrum, borgarhem och på bondgårdar vid tiden, var en stor och rak kakelugn, sällan lägre än tre meter. Kakelugnen var vanligen vit, ibland med dragning åt grått. Dekoren bestod endast av en fotsims i relief och ett arkitektoniskt uppbyggt överstycke. Ibland kunde den ha en luckförsedd nisch och en del ugnar hade en platta i relief med motiv som sfinxar, korslagda facklor eller ymnighetshorn. Napoleontidens glorifiering av kriget satte också spår i dekorationen, med svärd, hjälmar och fanor. Denna typ av kakelugn var vanlig fram till omkring 1860.

Ute i landet tillverkades parallellt lokalt utformade kakelugnar. Dessa kakelugnar följde stilutvecklingen i stort, men hade ofta stänkdekor i olika färger, som brunt och lila. Vid 1800-talets mitt kom en ny färgställning på stänkkakelugnarna; röda stänk mot senapsgul botten. 

Kakelugn

Illustrationen kommer från affischen “Kakelugnar i Sverige”. Copyright: Cecilia Björk, Margareta Cramér och Laila Reppen 1993. 

Kakelugn

Senempire. Illustrationen kommer från affischen “Kakelugnar i Sverige”. Copyright: Cecilia Björk, Margareta Cramér och Laila Reppen 1993. 

Empirekakelugn försedd med varmhållningsnisch med luckor. Foto: Mattias Ek

 

close-icon