Till innehållet

Besparingsspisar

På 1860-talet infördes kakelugnsspisen eller den så kallade besparingsspisen där spisens värme skulle magasineras i kakelugnen. 

Den var avsedd för trånga och mindre bemedlade hushåll. Den skulle göra köket obehövligt och spara på utrymme. Kakelugnsspisen blev vanlig i arbetarkasernernas enrummare i Stockholm under det sena 1800-talet. 

close-icon