Till innehållet

Tak

Det viktigaste för att ett hus skall bestå är att taket är tätt. För att vattnet skall rinna av läggs taket oftast lutande med ett eller flera takfall. 

Utformningen har i alla tider påverkats av konstruktion, taktäckning och taklutning, och influerats av olika arkitektoniska stilar. 

Taktäckningsmaterialet styrdes i äldre tider av lokala naturförutsättningar. Torv- och halmtak var vanliga i jordbruksbygden och vasstak i sanka och sjönära områden. I skogsbygden var taken ofta täckta med kluvna stockar, bräder och stickspån. I områden med lättbrutna stenarter såsom kalksten och skiffer var stenflistak vanliga. I Stockholms län har tegeltak varit mycket vanliga, då det funnits många lokala tegelbruk.

Den lokala materialtraditionen är idag sällsynt, medan tegeltak sedan 1800-talets andra hälft blivit utbrett vanligt, även som taktäckning på den enklare allmogebebyggelsen. Ofta lades tegelpannor på bärläkt som fästes i det befintliga underlaget. På äldre byggnader kan det därför ibland skymtas ett äldre taktäckningsmaterial under teglet. 

 

close-icon