Till innehållet

Dörrkarmar, foder och överljus

Under olika tider har förutom dörren också dörrkarmen haft olika utformning. Till dörrar på bostadshus före 1800-talets mitt hör vanligen handhyvlade karmar med profiler runt kanterna. Samma profiler återkommer normalt på rumsdörrarnas karmar.

Dörrar efter 1800-talets mitt har däremot oftast inga profiler på karmarna utan bara en rak kant. Under det sena 1800-talet blev det vanligt med rikt profilerade foder.


Ytterdörrar har ofta kompletterats med en portal. Dekorationerna utfördes av en skicklig hantverkare och ibland kan hantverk från samma person ses på närliggande gårdar. Lokala variationer förekommer förstås också.

Äldre uthusdörrar saknar oftast karm. Dörrarnas gångjärnsstaplar sitter inslagna direkt i dörröppningen. Finns inte karm finns vanligen inget foder. På de dörrar som ändå hade foder var de enkelt utformade. Ofta var uthusens foder målade i samma slamfärg som väggarna eller så var de tjärade. 

Fyllningsdörr med snidade detaljer kompletterad med en portal. Älvsunda, Upplands-Väsby. Foto: Paul Marshall

Överljus 

Dagsljus i förstugan erhölls genom att entrén försågs med så kallade överljusfönster i liv med fasaden. De var ofta utformade som en sammankopplad rad av många små överljusfönster. Gröna glasrutor infattade i blyspröjs är äldre än höga överljus med träspröjs och stora klara glas. 

close-icon