Till innehållet

Konstruktion och material – skärgårdens sommarvillor

Det var vanligt att de bofasta skärgårdsborna uppförde byggnader för uthyrning till sommargäster. Många äldre hus som tillhört skärgårdens bofasta befolkning byggdes även om och till, i enlighet med de rådande stilidealen. Äldre bostadshus eller olika typer av uthus försågs med verandor och nya byggnader uppfördes, ibland av rivningsvirke och med återanvända snickerier.

Det förekom att sommarvillor som uppfördes i skärgården under 1870- och 80-talen var förtillverkade på snickerifabriker. Precis som med kataloghusen levererades hela väggelement från verkstäderna och sattes ihop på plats. 

Stommen utfördes antingen av stående plank eller som ett regelverk, och kläddes med papp och panel. Det var inte ovanligt att man återanvände virke vid uppförandet av sommarvillor i skärgården. Hålrummet som bildades mellan ytter- och innervägg fylldes ibland med sågspån som fungerade som isolering. 

Under 1860- och 1870-talen var en stor del av villornas dekorer (snickarglädje) tillverkade för hand, men därefter blev det vanligare med försågade dekorer från snickerifabrikerna. Efter sekelskiftet 1900 blev dekorer mindre vanligt.

Under 1800-talets senare hälft var det modernt att framhäva träet i färgsättningen. Med hjälp av färger som liknade trä målades fasader och ornament. Ljusa pastelltoner var också på modet. Vid 1800-talets slut var det även vanligt med färgsättningar i starka kontrasterande färger. 

Apelsinvillan, 1890-tal med tidstypisk färgsättning. Lidingö  Foto: Anna Ulfstrand

close-icon