Till innehållet

Interiörer – skärgårdens sommarvillor

Interiörerna i sommarvillorna var omsorgsfullt utformade. Sommarbostaden skulle inte vara enklare än standarden i stan. Det viktigaste rummet i alla typer av sommarvillor var salen. Salen placerades ofta mot norr innanför en veranda. Salen användes som matsal och samlingsrum. Orienteringen medförde att husets viktigaste rum inte låg i direkt solljus. Likaså sängkamrarna placerades helst mot norr, gärna med utsikt mot vattnet. 

Runt 1900 blev det vanligt med dagligrum, eller storstuga. Rummet var avsett för samvaro och måltider. De flesta större sommarvillorna hade dock fortfarande sal och sällskapsrum åtskilda. 

close-icon