Till innehållet

Byar, herrgårdar och samhällen

Stockholm som centralort och Sveriges huvudstad har under lång tid präglat utvecklingen i hela länet. Från 1800-talets slut och framåt har förstäder, villasamhällen och egnahemsområden samt förorter med flerbostadshus byggts runt om Stockholm, vilka idag bildar ett stort sammanhängande tätortsområde. 

I Stockholms län, utanför Stockholms stad, finns flera karaktäristiska bebyggelsemiljöer och samhällstyper. 

 

close-icon