Sök

Arkeologi

Guide till Runriket (Ny upplaga)
Boken Guide till Runriket ger dig möjlighet att själv ge dig ut och upptäcka Runriket och de spännande historiska platserna runt Vallentunasjön under vägledning av erfarna arkeologer. Boken innehåller såväl allmänna texter om runstenarna och deras tid, som mer specifika guider till de olika besöksmålen. Här berättas ingående om liv och död i Mälarområdet för 1000 år sedan, om långväga resor, släktallianser och storvulna maktanspråk. 152 sidor, färg.
Pris: 120 kronor

Uppdrag arkeologi

Tillsammans med Riksantikvarieämbetet och Stockholms stadsmuseum har länsmuseet under senare år publicerat bokserien Uppdrag arkeologi 1, 2 och 3. I böckerna finns artiklar om de aktuella arkeologiska undersökningar som respektive organisation genomfört i Stockholms län.
Pris: Del 1 slut, del 2 90 kr, del 3 100 kronor

Arkeologi i vägen
Författare: Lars Andersson, Margareta Boije, Göran Werthwein och Laila Kitzler Åhfeldt.
Norrortsleden skulle byggas och i vägen låg massor av fornlämningar. Flertusenåriga boplatser och gravfält bredvid historiska torp och bondgårdar kom därför att undersökas och grävas bort.  67 sidor, illustration, svart/vit och färg.
Pris: 65 kronor

Makt uttryckt i jord och sten
Författare: Peter Bratt
I denna avhandling diskuteras hur maktstrukturerna i Mälardalen varit uppbyggda och förändrats under järnåldern. Författaren har valt att utgå från uppfattningen att bygga stora högar var ett betydelsefullt sätt för eliten i Mälardalen att särskilja sig från andra grupper. 366 sidor, illustration, svart/vit.
Pris: 250 kronor

Forntiden runt hörnet
Författare: Jonathan Lindström, Sofi Hjort
En lärarhandledning som ger stöd och vägledning för undervisning i förhistoria på låg- och mellanstadiet. Tonvikten ligger på den egna hembygden. Stockholms läns museum. 151 sidor,  illustration, svart/vit och färg.
Pris: 80 kronor

Stenåldern i Stockholms läns
Mesolitikum och neolitikum, två seminarier vid Stockholms läns museum.
Redaktör: Peter Bratt. Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet/Länsstyrelsen i Stockholms län, kulturmiljöenheten/Stockholms läns museum/Riksantikvarieämbetet 1996. 100 sidor,  illustration, svart/vit.
Pris: 50 kronor

Bronsåldern och äldre järnålder i Stockholms län
Två seminarier vid Stockholms läns museum. Redaktörer: Peter Bratt, Åsa Lundström.
Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet/Länsstyrelsen i Stockholms län, kulturmiljöenheten/ Stockholms läns museum/ Riksantikvarieämbetet 1997. 112 sidor, illustration, svart/vit.
Pris: 50 kronor

Möte mellan land och vatten
Ett seminarium vid Stockholms läns museum. Red. Peter Bratt och Åsa Lundström
Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet/Länsstyrelsen i Stockholms län, kulturmiljöenheten/Stockholms läns museum/Riksantikvarieämbetet 2000. 60 sidor, illustration, svart/vit
Pris: 50 kronor

Forntid i ny dager
Redaktör: Peter Bratt. Boken innehåller ett 40-tal artiklar skrivna av arkeologer om de senaste 15 årens stora arkeologiska undersökningar i länet. Stockholms läns museum/Raster förlag 1998. Inbunden, 336 sidor, illustration, svart/vit, färg
Pris: 20 kronor

close-icon