Sök
Till innehållet

Bokrea 2017

Nu startar Stockholms läns museums bokrea

Många titlar inom våra ämnen
 • ”att genom wälgärningar aftorka nödens och behofvens tårar”. Sabbatsbergs fattighus och hälsobrunn under tre århundraden av Lennart Rosander. 20 kronor
 • Bergshamra koloniområde. Foto: Göran H Fredriksson. Text: Anna von Ajkay 20 kronor
 • Borgerligt liv och leverne under det sena 1700-talet skildrat av Pehr Hilleström. Katalog och handledning till en vandringsutställning. 5 kronor
 • Bronsåldersmordet. Om arkeologi och ond bråd död av Jonathan Lindström. 20 kronor
 • Cement. Stora Vika – industriort i folkhemmet. Huvudförfattare: Lennart Rosander. 40 kronor
 • De dödas tempel. Om arkeologi och jakten på stenålderns själ av Jonathan Lindström. 20 kronor
 • Dödshuset. Mysteriet från stenåldern av  Jonathan Lindström. 20 kronor
 • Forntid i ny dager. Arkeologi i Stockholmstrakten. Red Peter Bratt. 20 kronor
 • Forntiden runt hörnet. En arkeologisk handledning för grundskolans lärare av Jonathan Lindström och Sofi Hjort. 20 kronor
 • Goda gosse glaset töm! En musikalisk afton hemma hos Olof Åhlström i april 1805. CD. 20 kronor
 • Graffiti. Konst på burk. Katalog till en vandringsutställning. 5 kronor
 • Gustavsbergs porslinsfabrik. Människor och miljöer. Av Edla Sofia Arvidsson, Johan Aspfors och Lena Gulmert. 20 kronor
 • Huddinge. Reviderad kulturmiljöinventering. 20 kronor
 • Hundra historier – en mångfald av röster i Stockholms län. DVD. 20 kronor
 • Industriminnen. Stockholms stad och län – en industrihistorisk exposé av Jan-Bertil Schnell. 60 kronor
 • Knutte Wester. Katalog till en utställning. 10 kronor
 • Landskapets gåtfullhet. Fotografier av Nils-Åke Siversson. 10 kronor
 • ”… är det desto mer angeläget att framhålla kommunens egen historia och utveckling”. Urval och gestaltning av lokal historia – en utvärdering av nio kommunala kulturmiljöprogram utarbetade vid Stockholms läns museum. Av Lennart Rosander och Anna Ulfstrand. 10 kronor
 • När larmet tystnar. Förvandlingen av fyra fabriksområden i Nacka. Katalog till en utställning. 10 kronor
 • Sandhamn – en etnologisk studie av ett skärgårdssamhälle. 10 kronor
 • Sjukt bra konst. Katalog till en utställning. 5 kronor
 • Skogsvandringar – spår av dagligt liv. Av Margareta Boije och Göran Werthwein. 5 kronor
 • Skuggan av en man. Karbymannen gör comeback efter 1500 års tystnad. Katalog till en utställning. 5 kronor
 • 1700-talet. Temanummer av tidskriften Stockholms läns museum. 5 kronor
 • Stockholmskt 1600-tal. Lasse Lucidors brokiga Stockholm vid påsktid anno 1674. CD. 20 kronor
 • Stockholmskt 1700-tal. Ett musikaliskt strövtåg i det Gustavianska Stockholm. CD. 20 kronor
 • Stockholmskt 1800-tal. Ett musikaliskt kalejdoskop. CD. 20 kronor
 • Uppdrag arkeologi #2. Stockholms län under dina fötter. 20 kronor
 • Uppdrag arkeologi #3. Stockholms län under dina fötter. 20 kronor
 • Upplands-Bro kulturhistoriska miljöer. Gabriele Prenzlau Enander. 20 kronor
 • Verandor – rum mellan ute och inne. Katalog till en utställning. 10 kronor
 • Vårt kön så föra det behöfver. En musisk afton hemma hos Charlotte Cederström i februari 1808. CD. 20 kronor
 • Vätö granit. Stenindustri, folkrörelser och politik i Vätö landskommun 1890-1940 av Lennart Rosander. 20 kronor
 • Ågesta – kärnkraft som kulturarv. Dokumentationsrapport. 20 kronor