Besöksmål: Vevax

Kommun: Sollentuna

Konstnär: Arne Jones
Tillkomstår: 1969─1970
Material: Rostfritt stål
Plats: Utanför Rudbecks gymnasium
Närmaste adress: Malla Silfverstolpes väg 3

Konstverket i glänsande rostfritt stål vecklar ut sig i olika delar. Lägst är den på mitten för att sedan höja sig två meter upp i luften åt sidorna.

Arne Jones idé med Vevax var att låta Edsviken resa sig från havet och på så sätt binda ihop vattnet med den bakomliggande skolan. Känslan är just också att skulpturen reser sig, höjer sig, vecklar ut sig. Att se den från olika håll ger behållning.  Gå gärna runt och kika underifrån, från sidan, bakom och framifrån. Skulpturen ter sig annorlunda beroende på vilken vinkel du väljer.


©Arne Jones Bildupphovsrätt 2022 Foto: Rebecka Walan

Verket består av nio fyrkantiga former medan de två som är belägna högst upp vid sidorna är kvadratiska. På så sätt får skulpturen en proportionerlig konstruktion.

Lägg märke till att det också finns en form i marken som är i överensstämmelse med skulpturen. Ungefär som om skulpturen har rest sig upp ur formen. Egentligen ska formen i marken vara vattenfylld som en fontän.

Omkring 1960 började Arne Jones utveckla ett formspråk med prefabricerade standardelement, som kunde byggas upp och varieras på olika sätt. Här fanns en önskan att kombinera moderna material med ett klassiskt tema. Skulpturen här i Sollentuna stämmer väl överens med det arbetssättet genom de sammanfogade fyrkanterna.

Obs! Verket kommer att renoveras under  det kommande året

close-icon