Till innehållet

Besöksmål: Uddby kvarn, Tyresö

Kommun: Tyresö

Elkraft på historisk mark

Uddby kvarn, med anor från 1400-talet, bär på en rik historia med en tydlig koppling till industrihistorien. Platsens äldre historia kartla­des vid omfattande arkeologiska undersökning­ar år 2014 – 2015. Elverket som byggdes 1897 finns kvar och är fortfarande i bruk. Ett flertal husgrun­der från kvarntiden syns tydligt precis som den stenklädda vattenrännan. Längs vattnet går också att skönja delar av en möjlig husgrund och det har också upptäckts rester av vad som tros vara en pir.

Uddby utvecklades tidigt till en av länets viktigaste kraftresurser, med en fallhöjd på ca 14 meter från Albysjön i norr ner till Uddbyviken. Follbrinksströmmen har ett mindre vattenfall strax före sitt utlopp i Kalvfjärden och här låg troligen den mjölkvarn som omnämns i ett räfstetings­brev från år 1409. År 1621 anlades Sveriges första pappersbruk vid Uddby och låg då vid sidan av kvarn och såg. Från slutet av 1600-talet var mjölproduktionen en av de större i länet. Under 1700- och 1800-talet expanderade kvarn- och sågdriften ytterligare. Läget vid Saltsjön underlät­tade sjötransporter och export.

Tyresö blev ett av Stockholms viktigaste industriområden men verksamheten fick ett tvärt slut år 1895 genom en förödande brand. Under två dagar härjade branden som totalförstörde kvarnhuset och nästan alla tillhörande byggnader. Efter branden förvärvades marken med fallrätt av elektrofö­retaget Luth & Rosén, i syfte att utvinna elkraft. Stockholmstraktens första vattenkraftverk stod färdigt vid Uddby år 1897. Strömmen transpor­terades två mil därifrån till Luth & Roséns snabbt växande fabrik på Södermalm. Länge var Uddby en av Stockholms viktigare kraftkällor.

År 1976 övertogs Uddby av Tyresö kommun, i första hand för att få kontroll över sjösystemets dämningsrättigheter. Efter att kraftverket varit avstängt och förfallit tillträdde år 1982 Vatten­fall som ny ägare, lät rusta upp anläggningen för automatisk drift med ny teknisk utrust­ning. På 1990-talet gjordes tuben i trä, i vilken vattnet leds ner från Albysjön. Sedan våren 2013 är Uddby kraftstation åter i enskild ägo och drivs av företaget Uddby Kraft AB. Årligen utvinns 1,7 megawattimmar ström. Turbinen styrs av ett automatiserat datorsystem och an­läggningen är i stort sett självgående.

Från kommunens håll finns långt gångna planer på att anlägga fisktrappor i Tyresån, för att fisk åter ska kunna röra sig i vattendragen mellan traktens sjöar. Förmodligen krävs ändrad regle­ring av vattenföringen, vilket på sikt kan komma att innebära hot mot kraftstationen och medföra förändringar av kulturmiljön och det befintliga landskapet.

Under 2017 färdigställdes en ny bilväg, cykelväg och en gångbro vilket gör att platsen är lätt att nå. Buss går hela vägen fram och platsen vid Uddby kvarn är relativt plan. Platsen är på så vis tillgänglig för dig med barnvagn eller som går med hjälp av rullstol eller annat hjälpmedel.

close-icon