Besöksmål: Tornet

Kommun: Haninge

Konstnär: Jan Håfström
Tillkomstår: 2002

I Tungelsta trädgårdspark finns en övervuxen tegelruin som väcker fantasin till liv. Vad är det för plats? Vem har bott här? Och är den övergiven eller inte?

©Jan Håfström/Bildupphovsrätt i Sverige 2017

Ruinen är ett konstverk av Jan Håfström. Han fick idén att skapa en övervuxen tegelmur med utgångspunkt i en jordkällare. Tanken var att göra en öppning till jordens inre. På murens ena sida finns en port tecknad i muren. Teckningen blir tydlig tack vare att teglet här har bränts på ett annat sätt. Bränningen gör att det ser äldre ut.

Jan Håfström har berättat att porten markerar en gräns. Den är en en förbindelse mellan förfluten och närvarande tid. Mellan de döda och de levande. Mellan historien och samtiden. Jordkällaren har passerat olika stadier. Till slut har den förvandlats till en övervuxen ruin.

Så här berättar konstnären om sin idé:

”Det kändes som om Jordkällaren skulle kunna bli ett nav, en mittpunkt i denna sällsamma och halvt glömda värld. Att den skulle kunna binda samman det förflutna med det närvarande och bli en plats dit människor kan gå – både för att söka ensamhet och gemenskap.”

Konstnär:

Håfström, Jan

close-icon