Besöksmål: Skyttlar 

Kommun: Nacka

Konstnär: Hanna Stahle
Tillkomstår: 2012 

Fyra olika former står på en gräsmatta. Det ser ut som om några farkoster har landat. Platsen är vid entrén till Storkällan, en begravningsplats med ett kapell. Konstverket bidrar till att skapa en värdig entré till begravningsplatsen.  


©Hanna Stahle/Bildupphovsrätt i Sverige 2018 Fotograf Rebecka Walan

Formerna är gjorda av corténstål, de har en brunaktig ton och är genomskinliga. På dagen släpper de igenom ljus och på kvällen lyser de inifrån. Några av formerna är högre än de andra, en del står på två ben, några har fler ben. När du rör dig omkring konstverket förändras det beroende på avstånd och vinkel. Från ett håll ser de helt kompakta ut, som om de hade en hel slät yta, men när du förflyttar dig några steg så ser du ljuset emellan.  

Skyttlar liknar ett slags urtidsdjur, eller kanske olika former av skelett. Formerna kan väcka fantasier och associationer. Samtidigt leder titeln till tanken på vävning. I skytteln placeras garnet som är lindat på en spole om förs fram och tillbaka mellan vävens trådar.  Det leder till associationer om livets väv eller tråd, och knyter också väl an till platsen.  


©Hanna Stahle/Bildupphovsrätt i Sverige 2018 Fotograf Rebecka Walan

Konstnären berättar: 

“Verket är tänkt att ge utrymme för flera tolkningsmöjligheter. Min utgångspunkt har varit funderingar över årsringar som speglar både tid och resan genom livet. Som avtrycken av en långsam rörelse i tid och rum befinner formerna sig lätt lyfta från marken liksom lågt kretsande moln. Den inre formen kan ses som det utrymme man som människa tar, men är på samma gång helt relaterad till den yttre formen, vilken kan föra tankarna till naturformer som kottar, frökapslar eller fossiler.  

Konstnär: Hanna Stahle

close-icon