Till innehållet

Besöksmål: Rösaring

Kommun: Upplands-Bro

Högt över Mälaren ligger Rösaring med en vikingatida processionsväg, gravhögar, rösen och en stor stenlabyrint.

Rösaring ligger på toppen av en 60 meter hög grusås med utsikt över Mälaren. Längsefter åsen går en 500 meter lång vikingatida väg. Vid vägens norra ände har arkeologer funnit spåren av en liten byggnad vilken har tolkats som en likbod. I vägens södra ände har en gravhög placerats ovanpå vägen. Kanske var likboden utgångspunkten för en procession längs vägen mot platsen där likbålet stod och gravhögen sedan byggdes.

På platsen finns ytterligare en gravhög och fyra rösen. Rösen var en vanlig gravform under bronsåldern (1800-500 f. Kr). De placerades ofta på toppen av kullar och berg vid farleder för att visa förbipasserande att trakten var bebodd sedan generationer. Men rösena behöver inte vara från bronsåldern eftersom en del gamla traditioner återupptogs under vikingatiden (800-1050 e. Kr). Labyrinten vid Rösaring kan vara från bronsåldern, men labyrinter är svåra att datera så den kan vara betydligt yngre.

Vid Sanda nedanför åsen finns ett gravfält med närmare 70 synliga gravar. Tre stora högar ligger på rad, något som bara förekommer på platser med speciell status. Ingen av dem är undersökt, men en av de mindre gravarna är utgrävd. Den innehöll en kvinna som kremerats under 800-talet. Med sig i graven hade hon bland annat ett bronsspänne. I åkern nedanför gravfältet har arkeologer hittat spår efter en boplats och ett vikingatida bronsgjuteri, vilket är mycket ovanligt eftersom sådana oftast brukar hittas i tidiga stadsmiljöer som Birka och Sigtuna.

Närmaste SL-hållplats: Ekeby vägskäl

close-icon