Sök
Till innehållet

Besöksmål: Rent hus

Kommun: Haninge

En plats historiska avtryck.

Konstverket Rent hus knyter an till platsens lokalhistoria. Det refererar till en tvätteriverksamhet som försörjde många arbetare i Haninge under 1900-talets första hälft. Verket påminner om en torklada som det fanns många av i Haninge på den tiden. Nattetid sipprar det ut ljus mellan de horisontala väggplankorna och tanken är att det under dagtid ska komma ånga från torvtaket. Det senare är emellertid inte löst än rent tekniskt.

Konstnär: Johansson, Peter
Tillkomstår: 2002

Närmaste SL-hållplats: Tyrestavägen