Besöksmål: Öppen hand

Kommun: Sigtuna

Skulptur att känna på och sitta i

Öppen hand symboliserar den utstäckta handen. Här är den också en plats att slå sig ner i för en stund. Om den öppna handen har konstnären sagt följande: “Impulsen att beröra/vidröra är en del av den kommunikation jag vill uppnå. Att se med handflatan. Mina skulpturer får man vidröra, och patina efter många händers beröring ser jag som ett förskönande.”

©Kerstin Ahlgren/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Foto: Mattias Ek

Öppen hand finns på flera ställen i Sverige. En av dem står i Farsta och en i Höganäs, vid hamnen, där den symboliserar viljan att sträcka ut handen mot flyktingar som kommer till vårt land.

Konstnär: Ahlgren, Kerstin
Tillkomstår: 2008

Närmaste SL-hållplats: Vallstanäsvägen

close-icon