Till innehållet

Besöksmål: Kvarnholmen

Kommun: Nacka

På Kvarnholmen ligger en industrimiljö med bland annat den stora kvarnen Tre Kronor. Byggnaden är ett välkänt landmärke när du närmar dig Stockholm sjövägen.

Ön hette tidigare Hästholmen och från slutet av 1800-talet kom den att användas för industriverksamhet. År 1922 köpte Kooperativa Förbundet (KF) kvarnen och under större delen av 1900-talet har KF:s verksamhet präglat Kvarnholmen. Hästholmssundet fylldes igen under 1970-talet vilket gjorde Kvarnholmen till en halvö. Kvarnholmens äldsta byggnad är kvarnen Tre Kronor från 1898 som var en av de stora ångkvarnar som uppfördes vid vattnet.

Initiativtagaren till kvarnen var grosshandlarfirman Aug. Engström & Co i Stockholm. Företaget drev handel med spannmål och var Sveriges största importör av mjöl. Till kvarnen uppfördes 1912 en kontorsbyggnad och en silo. Efter att KF tog över verksamheten 1922 moderniserades kvarnen och byggdes ut för ökad produktion. Ett bredare sortiment medförde bland annat att en havrekvarn uppfördes 1927, en spisbrödsfabrik fyra år senare och 1934 en makaronifabrik.

Den gamla kvarnanläggningen kompletterades med nya strama funktionalistiska industribyggnader. De ritades av KF:s eget arkitektkontor med arkitekterna Eskil Sundahl och Olof Thunström i spetsen. På Kvarnholmen fanns nästan inga bostäder så de anställda fick åka båt till arbetet. För att förbättra för arbetarna satsade KF på att bygga moderna bostäder på ön. År 1928 byggdes ett nytt bostadsområde med både radhus och flerfamiljshus. De ritades av arkitekten Olof Thunström och hör till de tidigaste exemplen på bostäder i tidens funktionalistiska formspråk.

Sedan industriepoken på Kvarnholmen upphörde i slutet på 1990-talet har lokalerna använts för nya verksamheter som bland annat skolor. Hela ön har sedan dess omvandlats till en modern stadsdel med nya bostäder och kommersiella lokaler.

Närmaste SL-hållplats: Tre kronor

close-icon