Till innehållet

Besöksmål: Kulturspår Botkyrka – Hallunda

Kommun: Botkyrka

I norra Botkyrka finns tre kulturspår som via skyltar berättar om spännande kulturmiljöer i Norsborg, Hallunda och Fittja. Till kulturspåren hör även ljudfiler med personliga berättelser från människorna som bor och verkar på platserna.

Miljonprogrammet

Riksdagen beslutade år 1965 att det skulle byggas en miljon nya bostäder i Sverige på tio år, för att komma till rätta med den bostadsbrist som funnits under årtionden. I Norsborg, Hallunda och Fittja byggdes därför både flerfamiljshus och småhus i början av 1970-talet. De högsta husen byggdes närmast centrum och intill dessa uppfördes låghus. Längst bort från centrum byggdes radhus och kedjehus.

Ljusets kyrka

Den åttkantiga träkyrkan för tankarna till en båt. Det är den yngsta av Botkyrka församlings sex kyrkor och invigdes 2004. Församlingsborna var med och bestämde att kyrkan skulle heta ”Ljusets kyrka”. Klockstapeln av betong fick följa med från Norsborgs kyrka som stängdes i samband med invigningen av Ljusets kyrka.

St Petrus & Paulus

Den stora tegelbyggnaden med tre guldblänkande kupoler som kröns av ortodoxa kors, har en central plats nära centrum, tunnelbana och motorväg. Det är den syrisk-ortodoxa kyrkan som invigdes 2004. Kyrkans namn är valt för att helga Petrus och Paulus, som grundade den kristna kyrkan och lät missionera den kristna tron.

Mer om St Petrus & Paulus finns här.

Järnåldersgravfält

På gravfältet som sträcker sig upp på berget finns sammanlagt 157 gravar från järnåldern. De allra flesta är runda och flacka stensättningar. Lättast att upptäcka är högarna som liknar kullar och uppe på bergskrönet finns även stora stenar i en ring, en gravtyp som kallas domarring. Människorna som använde gravfältet bodde antagligen på den plats där Hallunda gård ligger idag.

Bronsåldersröse

Röset är hela 35 meter brett och sex meter högt och ligger på krönet av en bergshöjd. Rösen från bronsåldern (1800 f. Kr. – 500 f. Kr.) kan innehålla flera gravar. Om det finns gravar i det här röset ligger de antagligen på sidorna eller vid rösets fot. Ett par hundra meter västerut ligger en bronsåldersboplats där vi antar att människorna som byggde röset bodde.

Bronsåldersboplats

När Hallunda byggdes ut i början av 1970-talet upptäcktes Sveriges största boplats från bronsåldern. Boplatsen breder ut sig på en yta av 20 000 kvadratmeter och vid den arkeologiska undersökningen hittades resterna av en bronsgjutarverkstad. Där fanns ett stort hantverkshus med flera ugnar både inne i huset och utanför. Formar som använts för att gjuta bland annat svärd, yxor, ringar och knappar hittades. På boplatsen hittades även mängder av keramik som till stora delar kom från Åland, Estland och Finland.

Besöksinformation

Kulturspåren är markerade med blå färg på kartan och det finns informationsskyltar på flera platser längs spåren. Du kan även lyssna på de personliga berättelserna via ljudfilerna eller ladda ner appen från OnSpotStory och leta fram Kulturspår Botkyrka i telefonen.

Miljonprogrammet Jorge berättar
Bronsåldersboplatsen Leif berättar
Järnåldersgravfält Tommy berättar
Bronsåldersröse barnen berättar
Ljusets kyrka Johannes berättar
Ljusets kyrka Margot berättar

Närmaste SL-hållplats: Tomtbergavägen

close-icon