Besöksmål: Guldporten

Kommun: Solna

Konstnär: Björn Evensen
Tillkomstår: 1971

Guldporten står uppe på höjden, i skärningspunkten mellan huskropparna i Västra skogen. Här finns en öppning med milsvid utsikt över Ulvsundaviken.

Skulpturen är så guldglänsande att den bländar. Precis som titeln anger är det en port. Det är en port som innehåller flera öppningar. Du kan gå igenom den på flera olika sätt. Från ena sidan eller andra sidan. Men porten möjliggör också flera sätt att se. Tittar du igenom den och blickar ut mot vattnet får du en vy, ställer du dig med ryggen mot vattnet en annan. Det finns också skåror i skulpturen som gör att du kan få ett utsnitt av natur och bebyggelse.

Björn Evensen har berättat att porten är ett motiv som följt honom genom livet. Här blir det tydligt att porten uppmanar besökaren att upptäcka, att själv finna nya öppningar och möjligheter.

Guldporten kom på plats 1971 i samband med att området Västra skogen växte fram. I skulpturen finns spår av människor som har ristat in namn och tecken under tidens gång.

Konstnär:
Björn Evensen

close-icon