Besöksmål: Färggestaltning av husfasader

Kommun: Huddinge

Konstnär: Gert Marcus
Tillkomstår: 1974

Västra Flemingsberg byggdes som en del av miljonprogrammet och stod klart 1974. De arton husen rymde 2500 nya lägenheter och uppfördes på en skogsplatå i Huddinge. I närheten låg det då nybyggda Huddinge sjukhus. Konstnären Gert Marcus (1914 –2008) kopplades in för att ge husfasaderna färg. Husens placering, höjd och volym hade arkitekten Hans Matell redan bestämt. Han såg också till att husen fick en jämn silhuett, att husens tak fick samma höjd över havet. Det åstadkoms genom att de lägre husen med ”endast” åtta våningar placerades på höjder, och de högre husen med tolv våningar i sänkor.


©Gert Marcus/Bildupphovsrätt 2021 Foto: Rebecka Walan

Gert Marcus utgick från naturen runtomkring, tallarnas gröna färg och solljuset. En drivkraft var också att skapa en kontrast till Huddinge sjukhus med sin gråa betongfasad. Han tog fram femton olika kulörer som spände från rött till gult och från grönt till blått. Fasaderna mot norr fick en gråvit yta eftersom de mer eller mindre skulle ses i motljus. Han tog också hänsyn till färgernas inbördes verkan. Två tredjedelar av husfasaderna har en gråvit yta, den resterande tredjedelen som mäter hela 30 000 kvadratmeter har starka färger.

När Gert Marcus började sin konstnärsbana var det som landskapsmålare i Cezannes anda, han gjorde alltså tavlor med målade landskap. Här i Flemingsberg har han gjort tvärtom. Målat ett landskap, ett helt område, i olika färger.


©Gert Marcus/Bildupphovsrätt 2021 Foto: Rebecka Walan

Konstnär:
Gert Marcus

 

close-icon