Sök

Besöksmål: Ett steg ur tiden

Kommun: Värmdö

Konstnär: Paul Hoff
Tillkomstår: 1998

Som ett utropstecken påminner skulpturen om den keramiska produktionen som ägt rum Gustavsberg. Den är gjord av cortenstål, betong och handslaget stengods.  Det blåa stengodset bildar formen av den ena halvan av en vas. Den andra halvan utgörs av cortenstålets konkava form. För att se hela vasen måste du låta blicken använda tomrummet som bildas mellan de två formerna. Det som då fyller ut den andra hälften är naturen som finns bakom.

©Paul Hoff/BUS 2012 Fotograf Elisabeth Boogh

Verket förändras när man rör sig runtomkring eftersom tomrummets form är beroende av  betraktarens position. Det är fyndigt eftersom verket är placerat vid en vid infarten till Gustavsberg och vid en korsning som gör att du kan uppleva den från flera vinklar vilket, håll du än kommer ifrån. Paul Hoff som gjort verket var själv anställd vid Gustavsbergs fabriker mellan 1969 -1974. Tanken med skulpturen är att den ska påminna om den keramiska traditionen i Gustavsberg.

Konstnär: Hoff, Paul
Tillkomstår: 1998

Närmaste SL-hållplats: Farstaviken