Besöksmål: Det var en fågel som först märkte att någonting höll på att hända

Kommun: Botkyrka

Konstnär: Annie Winblad Jakubowski
Tillkomstår: 1990
Plats: Riksteatern fasad i Hallunda – Obs att konstverket för närvarande är borttaget från sin plats.

Bokstäver och ord tar hela väggen i anspråk. ”Det var en fågel som först märkte att någonting höll på att hända”, står det skrivet över hela väggen på Riksteatern i Hallunda. Konstnären letade under en lång tid för att hitta en text som kändes bra och passade platsen. Till slut hittade hon raden om fågeln av författaren Erik Beckman. Annie Winblad Jakubowski berättar varför hon valde den:

“Jag fastnade för den raden eftersom jag tyckte att den förmedlade något vibrerande, mystiskt – passande på utsidan av ett hus med så mycket spännande innehåll.”

©Annie Winblad Jakubowski/Bildupphovsrätt i Sverige 2017 Fotograf Elisabeth Boogh

Typsnittet är Garamond och ordet fågel är kursiverat och skrivet i blått. De andra orden är skrivna med rak stil i rött. Det förstärker att fågeln är subjekt och huvudrollsinnehavare.  Till vänster i texten finns också ett sirligt anfangstecken, ett Pe där e:ts linje fortsätter och snirklar sig snett uppåt och igenom ordet fågel. Sirligheten och att linjens rörelse ger texten en poetisk verkan. Mellan orden “märkte att” och “någonting” finns ett stort mellanrum. Detta skapar plats och utrymme för fantasi.

Vad var det som höll på att hända? Vad var det som fågeln märkte?

Bokstäverna sågades i plywood och målades sedan med en blandning av pigment och båtlack i flera omgångar. Deras tjocklekar variera och med hjälp av distanser sitter de på olika långt håll från väggen för att skapa rytm. Texten berättar om en fågel som märkte något, men den visar också genom komposition och form på en varsamhet om orden.

Konstnär: Winblad Jakubowski, Annie
Tillkomstår: 1990

Närmaste SL-hållplats: Hallunda

close-icon