Sök

Besöksmål: Det var en fågel som först märkte att någonting höll på att hända

Kommun: Botkyrka

Plats för poesi och fantasi.

Bokstäver och ord tar hela väggen i anspråk. ”Det var en fågel som först märkte att någonting höll på att hända”, står det skrivet över hela väggen, som är en del av Riksteaterns byggnad i Hallunda. Konstnären letade under en lång tid för att hitta en text som skulle kunna hålla länge. Till slut hittade hon raden om fågeln av författaren Erik Beckman som hon fastnade för.
Annie Winblad Jakubowski berättar varför hon valde den: ”Jag fastnade för den raden eftersom jag tyckte att den förmedlade något vibrerande, mystiskt – passande på utsidan av ett hus med så mycket spännande innehåll.”

©Annie Winblad Jakubowski/BUS (2012) Fotograf Elisabeth Boogh

Visst sätts fantasin igång av den korta meningen. Vad var det som höll på att hända? Vad var det som fågeln märkte? Typsnittet är Garamond och ordet fågel är kursiverat och skrivet i blått medan övriga ord är skrivna med rak stil och i rött. Detta förstärker att fågeln är subjekt och huvudrollsinnehavare i meningen. Till vänster i texten finns också ett sirligt anfangstecken, ett Pe där e:ts linje fortsätter och snirklar sig snett uppå och igenom ordet fågel. Sirligheten och att linjen tar fart uppåt ger texten en än större poetisk verkan. Mellan orden ”märkte att” och ”någonting” finns ett stort mellanrum. Detta skapar plats och utrymme för betraktarens fantasi.

Bokstäverna sågades i plywood och målades sedan med en blandning av pigment och båtlack i flera omgångar. Bokstäverna har olika tjocklekar och med hjälp av distanser sitter de på olika långt håll från väggen för att skapa rytm. Texten berättar om en fågel som märkte något, men den visar också, genom komposition och form, på en varsamhet om orden.

Konstnär: Winblad Jakubowski, Annie
Tillkomstår: 1990

Närmaste SL-hållplats: Hallunda