Till innehållet

Besöksmål: Blista runhäll

Kommun: Nynäshamn

I Blista vid den gamla landsvägen mellan Ösmo och Sorunda finns en berghäll med tre runristningar bredvid varandra.

Förmodligen gick det en färdväg förbi hällen redan under vikingatiden. Hägvid har signerat en av ristningarna och det är antagligen han som har ristat alla tre. Ristningarna är gjorda under 1000-talet e. Kr. Ovanför runhällen finns ett gravfält med ett 20-tal fornlämningar från äldre järnålder (500 f. Kr – 550 e. Kr). Gravfältet har antagligen varit begravningsplats för en näraliggande nu försvunnen by, Västerby.

Ristningarna berättar:
”Agute lät hugga dessa märken efter Froste, sin broder. Hägvid gjorde stenen”.
”Kvick och Elev de lät hugga märke efter Rodger, sin gode fader”.
”Stenfast lät hugga detta märke efter Sämund, sin fader. Gud hjälpe”.

Närmaste SL-hållplats: Blista

close-icon