Arkeologiseminariet

Stockholms läns museum ”startade 1994 seminarieserien Arkeologi i Stockholms län med syftet att belysa aktuella problemområden inom arkeologin i Stockholms län och stimulera till samarbete, informationsutbyte och debatt mellan grävande institutioner, tillståndsgivande myndighet och universitet”. Från och med i 2020 kommer arkeologiseminariet inte att begränsa sig till Stockholms län utan vi bjuder även in företag och museer som arbetar i andra delar av landet. Arkeologiseminariet organiseras i samarbete med länsstyrelsen, Stockholms universitet, Medeltids museet och SHM 

I januari 2020 organiserade vi seminariet med titeln Mobilitet och rörelse, fältarkeologiska perspektiv

Program från seminariet den 16 jan på Medeltidsmuseet

Tidigare publicerade seminarier: 

 • Stenålder i Stockholms län Två seminarier vid Stockholms läns museum. Stockholm 1996.
  Red Peter Bratt nr 1
   
 • Bronsålder och äldre järnålder i Stockholms län Två seminarier vid Stockholms läns museum. Stockholm 1997. Red Peter Bratt & Åsa Lundström. nr 2 
 • Yngre järnålder och historisk tid i Stockholms län Två seminarier vid Stockholms läns museum. Stockholm 1999. Red Peter Bratt & Åsa Lundström nr 3 
 • Möte mellan land och vatten i Stockholms län Ett seminarium vid Stockholms läns museum. Stockholm 2000. Red Peter Bratt & Åsa Lundström nr 4 
 • Makt, kult och plats Två seminarier vid Stockholms läns museum. Nacka 2011. Red Peter Bratt och Richard Grönwall nr 5. (Finns som pdf. Makt, kult, plats)
 • Gropkeramikerna. Denna bok innehåller sex artiklar som behandlar spåren av den så kallade gropkeramiska kulturen i östra Mellansverige under yngre stenålder. 2011. Nr 6. (Finns som pdf. Gropkeramikerna)
 • Är järnådersgravfälten färdigundersökta? Seminarierapport nr 7, Stockholm 2014, red Peter Bratt Nr 7 
 • Runstenarnas tid Seminarierapport nr 8, Stockholm 2016, red Anna Östling. Nr 8. (Finns som pdf Runsternarnas tid, nr 8
close-icon